شفا خانه ولیعصر  بیوا

نما

یک نمونه از کار آجر نما  آذرخش قم  در دو طرح  بند انگلیسی.و چفت بند عمودی آب چک دار 

ساختمان شرکت گارنو

ساختمان شرکت مهندسین مشاور طرح گارنو در کرمان خیابان هفدهم امام جمعه موقعیت دارد  این ساختمان توسط اکپ پیمانکاری نما و بنا در بخش های سقف کامپوزیت دیوار چینی از نوع بلوک لیکا نبشی کشی جهت استحکام دیوار ها  رابیتس بندی نما  نما سنگ تراورتن دیوار های داخلی سنگ تراورتن چرمی کاشی کاری و غیره…